Ayrıca İzmir, Karşıyaka’da bulunan Zuhal Locası üyeleri de diğerleri gibi hayır işleriyle uğraşmıştır. Masonluk varlığını ilk kez 1717’de İngiltere’de resmi olarak ilan etti. İşte bunların en yaygın olanlarını sizlerle de paylaşacağımızı söyleyerek başlıyorum. anlamına gelmektedir. Mason kelimesi, İngilizcedeki freemason kelimesinden türemiştir ve "hür duvar işçisi" demektir. Allah’ın birliğini tekliğini eşi ve benzeri olmadığını ifade eden bir kavramdır. Ulusal Liberaller Almanya’nın birliğinin sağlamlaşması için, halkın diğer tüm aidiyet duygularından kurtarılması gerektiğini düşünüyorlar, buna en büyük engel olarak da nüfusun üçte birini oluşturan Katoliklerin Papa’ya olan bağlılığını gösteriyorlardı. İBRAHİM’İN (A.S.) DİNİ. Nitekim Fransız Devrimi, tam anlamıyla bir “din karşıtı devrim” oldu. Tarihine baktığımızda da karşımıza çeşitli bilgilerin çıktığını gördüğümüz masonluk hakkındaki ortak nokta; yüzlerce yıl önce ortaya çıkmış olduğu! 10.000 Famous Freemasons (10.000 Ünlü Mason) adlı loca yayınında bildirildiğine göre, Mazzini uzun yıllar süren masonik yükselişinin ardından, 1867’de İtalyan Grand Orient Büyük Üstadı seçilmiştir. Çırak, Ustanın nasihatini kabul etmeli ve yerine getirmeli, Ayrıca 21 yaşından küçük olanların masonluğa alınmadığı da belirtelim. shin: kami (tanrı), şaman inancında kam too: yol, (michi sözcüğünün ön okunuşu. Mazzini’nin bu sloganı, insanları “din kardeşliği” düşüncesinden uzaklaştırarak, soy nedeniyle birbirleriyle çatışmaya iten, “öfkeli soy koruyuculuğu”na (Fetih Suresi, 26) sürükleyen bir çağrıdır. Masonluk, “antiklerikelizm” (kilise düşmanlığı) olarak bilinen sosyal ve siyasi hareketin karargahı gibi işlev gördü. Sonuçta; sayısız komplo teorisinin üretildiği masonluk, düşünüldüğü gibi dünyayı yönetmek gibi amaçlar falan gütmüyor. Sonuçta; İsrail teokratik bir ülkedir ve masonluğun yaşayabilmesi için özgürlükçü bir yönetim şekline ihtiyaç duyulmaktadır. Cagliostro 1789’da Engizisyon tarafından tutuklanmış ve sorgu sırasında önemli itiraflarda bulunmuştu. ( Louis L. Synder and Ida Mae Brown, Bismarck and German Unification, New York, 1966, 90-91). İnsanlık kadar eski ve evrensel olan ilkelerden oluşan masonluk yeni haliyle İngiltere’de doğmuştur. O halde siz de haklı olarak ‘Mason Stalin hangi dine mensuptu' diye sorabilirsiniz. 1830’da ve 1848’de ve 1871’de üç ayrı devrim daha yaşandı. Farklı kimliklerle, farklı sıfatlarla, farklı makamlarda görev yapar, ama masonluk aracılığıyla benimsedikleri ortak bir felsefeyi topluma empoze ederler. Beşeriyetin nizam ve tekamül idealini teessüs ettirmek gayesiyle, aşılamayacak siperimizi temin edecek dayanışmayı kuralım. Atatürk'ün dinî inancı hakkında farklı kaynaklar, farklı çıkarımlarda bulunmuştur. Hatta Jakobenler, Hıristiyanlığı tamamen ortadan kaldırmak ve yerine “akıl dini” adını verdikleri pagan bir inanç yerleştirmek için uğraşmışlardı. Cebrail’in kendisini ziyaret ettiğini iddia etmiştir. ( Louis L. Synder and Ida Mae Brown, Bismarck and German Unification, New York, 1966, 90-91). Dernek üyeleri, önce İtalya’da ardından da Fransa’da siyasi bir program yürütmeyi, Kilise etkisini yok etmeyi, yeni bir yönetim kurmayı ve tüm toplumsal kurumları sekülerleştirmeyi hedefliyordu. Wharton, liberal partiden ileri gelen bir politikacı ve bir masondu. Açık bir baskı politikasıyla veya Devlet ve Kilise arasındaki ayrım adı altındaki daha ikiyüzlü sistemi kullanarak, Kilisenin ve dinin tüm sosyal etkisini yok etmek… Kiliseyi, tüm gerçek dini, yani insanüstü bir kaynaktan gelen dini ortadan kaldırıp, bunun yerine “insanlık” gibi soyut kültler yerleştirmek… Aynı şekilde “dinler arasında ayırım yapmamak” sloganı altında, tüm özel ve kamusal hayatı, en başta da toplumsal yönlendirim ve eğitimi sekülerleştirmek. Wharton, 1722 yılında Londra Büyük Locası’nın Büyük Üstadı seçildi… O da 1390’dan 1700’lü yılların başlarına kadar yazılmış el yazmalarının içinde bulunuyor. hususlar değildir ve asla da olamaz. Söylenen o ki masonlarına amacı dünyayı iyilik, barış, mutluluk ve eşitlik için insanları etkilemek! Naziler’in en önemli icraatlarından biri ise, dini otoritelere karşı ikinci bir “Kulturkampf” başlatmak olmuştur. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Komünizmin sosyolojik atası olan Mazdek inancı, malların ve kadınların eşit olarak bölüşülmesi gerektiği esası üzerine kuruluydu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Hiçbir şeye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır. 1903 Kongresi’nde resmi konuşmacı olan vekil Massé, 1898 Kongresi’ndeki konuşmasını şöyle anlatıyor: ”Masonluğun en önemli görevi politik ve laik mücadelelere her gün daha fazla müdahale etmektir… Kilise karşıtı mücadeledeki başarı büyük ölçüde masonluk sayesindedir. Kısacası Alman masonlarının başlattığı “toplumu dinden uzaklaştırma” hareketi, tarihin en kanlı diktatörlüklerinden biri olan Nazi İmparatorluğu’nun yolunu açmış, dünya bu yüzden 55 milyon insanın hayatına mal olan II. Karbonari, 1820’de İspanya’da ve Napoli’de, 1821’de ise Piyemonte’deki Kilise ve düzen karşıtı devrimci ayaklanmaların da organizatörüydü. Bu mesajı iyileştirmek için lütfen bu form işlemcisinin geliştiricisiyle iletişime geçin. Ta ki Fransa I. Dünya Savaşı’na girip, Alman orduları karşısında yüz binlerce insanını kaybedip, gururu kırılıp, “maneviyat”ın önemini anlayana dek. Yahûdî âlim: «–Hazret-i İbrâhîm’in dînidir. DÜNYANIN EN GİZLİ ÖRGÜTLERİNDEN BİRİ:MASONLUK, 21.YÜZYIL , İSLAM AHLAKININ YÜZYILI OLACAKTIR, MAKALE: MASONLARIN VE DARWINİSTLERİN KARANLIK İTTİFAKI, hümanizm nedir hümanizm tanımı hümanizm hakkında. Dilerseniz, yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda elde ettiğimiz bilgilere göz atın ve kararınızı daha sonra verin. Masonluğun yapısına, rit ve ayinlerine bir göz atmak, bu konuda fikir vermek için yeterlidir. (Al-i İmran Suresi, 85) Çünkü o BBC ile yaptığı bir röportajda: “Gizli bir örgüt olsak nasıl haberiniz olur bizden? Aynı zamanda ateist olan Wharton, satanist şenliklere alenen önderlik ederek, dini alaya almaya çabalardı. 'En Yüce Varlık', 'Evrenin Ulu Mimarı' gibi ifadelerden ne anlaşılacağı tamamen belirsizdir” diyor. Kimler mason olabilir sorusuna geçmeden önce masonluk bir Yahudi örgütlenmesi midir, bunun üzerinde duralım. Yeniden açılsa da II. Fransız Devrimi’ni hazırlayan ve ona öncülük eden Jakobenler de yine locaların üyeleriydiler. 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa dışındaki coğrafyalara da yayılmaya başlayan masonluk, gittiği her ülkede din karşıtı felsefelerin ve hareketlerin çıkış noktası haline gelecekti. Mason nedir sorusunun karşılığına baktığımızda karşımıza kısaca “masonluğun ilke ve kurallarını benimseyerek üye olmuş kimse” yanıtının çıktığını görüyoruz. Harun Yahya, Yeni Masonik Düzen, s. 203-215). yüzyılın başlarında başladı. Grand Orient (Fransız Büyük Locası) tarafından kast edildiği manasıyla, söz konusu “dinler arasında ayırım yapmamak” kavramı, anti-Katolik, anti-Hıristiyan, ateist, pozitivist veya agnostiktir. Ayrıca 19. yüzyılda Avrupa’nın birçok yerinde Yahudiler masonluğa dinlerinden dolayı kabul edilmemişlerdir. Bu aldanışın sonuçları ise çok acıdır. Bundan 150 yıl önce Avrupa’da Almanya diye bir ülke yoktu. Çalışmalarına “evrenin ulu mimarı”nın adını anarak başlayan masonlar için bu terim inanılan yüce varlığı temsil etmektedir. Masonluk içinde bulunduğu her ülkede, o ülkenin kültürüne ve şartlarına uygun biçimde bu programı yürütmeye çalışmıştır. Zira daha önce duymadıysanız, politika, sanat ve bilim gibi camialara mensup bu kişiliklerin mason olmalarına epey şaşıracaksınız diyebilirim. Kısacası tarih boyunca dinsiz toplum olmamıştır diyebiliriz. Gerçekte böyle bir temel de olamaz, çünkü masonlar ile dindarlar arasındaki çelişki, her ikisi de tarihin en eski devirlerden bu yana var olan iki fikrin arasındaki çelişkinin bir tekrarından başka bir şey değildir. Evet, sitede masonluğun, evrensel bir kardeşlik olduğu belirtilerek giriş yapılıyor. Mimar Sinan dergisindeki “Masonluğun İlk Devirleri” başlıklı bir makalede belirtildiği gibi, “Masonluk, kiliselerin dışında hakikati arayanların biraraya geldiği, toplandığı yer, melce oluyordu.”( Neşet Sirman, Masonluğun İlk Devirleri, Mimar Sinan, 1997, Sayı 104, s. 41). Nitekim Consalvi ve Pacca adlı iki kardinal, 15 Ağustos 1814’de yayınladıkları Kilise bildirisiyle, Masonluk ve Karbonari’yi birlikte hedef alıp, sosyo-politik karışıklık ve din düşmanlığı organize etmekle suçladı. Spiritüel deistler reenkarnasyon, karma ve sonsuz ödül gibi inançlara sahip olabilirler. Masonluk, gizemli, merak uyandırıcı, cezbedici bir örgüt olarak ortaya çıkmış, üye olan kişilerde, toplumun genel inançlarına aykırı davranmanın getirdiği bir tür psikolojik tatmin meydana getirmiştir. Zira pek çok mason, etrafından göreceği tepkiden çekinerek “ben masonum” itirafında bulunmamaktadır. shinto, shin ve too'nun birleşiminden meydana geliyor. Fakat mesleğin sırları herkes tarafından ulaşılabilir hale geldikçe ve katedral inşaatçılığının popülerliğini kaybetmesiyle Operatif Mason Locaları 16. yüzyılın sonunda tamamen ortadan kalkmıştır. İlaveten; yaşı fazla ilerlemiş kişilerin de masonluğa alınmasının zorlaştığı söylenmektedir. Dikkat edilirse buraya kadar incelediğimiz Fransa, Almanya, İtalya, Rusya gibi ülkelerdeki masonik faaliyetler, masonluğun amacının bir “düzen değişikliği” olduğunu açıkça göstermektedir. Bu tarihten sonra, önce İngiltere’de, ardından başta Fransa olmak üzere kıta Avrupası’nda yayılan masonluk, her ülkede din karşıtlarının toplanma yeri oldu. Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Dolayısıyla masonların “ilericilik-gericilik” söyleminin hiçbir gerçekçi temeli yoktur. Türk localarının büyük üstadlarından Halil Mülküs, yıllar önce kendisiyle yapılan bir röportajda, bu gerçeği şöyle açıklamıştır: Masonluk, masonluk olarak ortaya çıkıp hiçbir şey yapmaz. Tam da bu noktada illuminati ile benzetebileceğimiz masonluk, kimileri için duyduklarından ibaret olan karanlık bir örgüt, kimileri için de iyiliğe, barışa, eşitliğe hizmet eden yüce bir kuruluştur. Bu gerçek anlaşıldığında, gericilik-ilericilik gibi yüzeysel kavramların pek bir mana taşımadığı da görülür. Bünyesinde pek çok etnik kökeni barındıran ülke 53 milyonu aşkın bir nüfusa sahip. Tarihte, Allah’ın dinini reddederek atalarının dinini, geleneksel hurafelerini tercih eden tüm pagan kavimler, kendilerini helaka sürüklemişlerdir. 1826’da ise Vaka-i Hayriye olayına bağlı olarak kaldırılan Bektaşilik tarikatıyla birlikte localar yeniden kapatılmıştır. Tevhid inancı kavramı İslam medeniyetinin diğer dinlerden ayıran en esaslı kavramdır. İsa’ya ve onun şahsında tüm İlahi dinlere duydukları nefretin bir ifadesidir. Yüzlerce yıldır var olan bu kuruluşun neye hizmet ettiğinden tutun da amaçlarına, üyelerinin kimler olduğundan neler yaptıklarına varana kadar pek çok detayı üzerine sayısız şey söylenmiştir. Bir diğer deyişle, masonluk “mevcut düzeni yıkmak” hedefine 20. yüzyılın başlarında büyük ölçüde ulaşmıştır. Sonrasında devletin isteği doğrultusunda Türkiye Büyük Maşrıkı’nın faaliyetleri durduruldu. Sessiz ve gizli olarak çalışır, ama çok yönlü ilişkileri sayesinde toplumun her detayına ve boşluğuna sızar; masonluğun eserlerini görenler bu eserlere karşı hayrete düşerler, ama kaynağının ne olduğunu bilip söyleyemezler. Politikayla da din gibi bir alakaları olmayan masonlar localarda politik konular üzerine tartışma yapmaz. Dünyaca ünlü isimlerden sonra bir de Türkiye’nin ünlü masonları hakkında konuşalım. Masonluğun bu ülkedeki misyonu devrimle birlikte bitmedi. Dünya üzerinde masonluğun ayrıldığı iki gruptan bir tanesi olan Büyük Loca dışında, Kıta Avrupa’sı Masonluğu geleneğini ve anlayışını kabul eden, Büyük Doğu adını alan bir grup daha olduğunu belirtelim. Ortak bir insanlık ülküsünü amaçlayan masonluk, bireysel öğrenim ve gelişim etkinliği olarak tanımlanıyor. Neticede; dağılmanın ardından Türkiye Büyük Mason Mahfili (Özgür Masonlar Büyük Locası) ve Kadın Mason Büyük Locası kurulmuştur. İlk bakmamız gereken ülke, Fransa’dır. Ana sayfa » Haberler » Kültür/Sanat » Masonluk Nedir? Ezidilik Nedir? O, ahirette de kayba uğrayanlardandır." Karbonari’nin masonlar tarafından kurulmuş ve masonluk paralelinde faaliyet göstermiş devrimci bir örgüt olduğu, ansiklopedik kaynaklar tarafından dahi kabul edilen bir gerçektir. «–Hanîflik nedir?» diye sordu. Çok sayıda din adamı öldürüldü, dini kurumlar ortadan kaldırıldı, ibadethaneler tahrip edildi. Sunucu TAMAM yanıtı göndermiş olsa da gönderim işlenmemiş olabilir. FEYM GRUBU MESAJI – Ermeni Faaliyetleri ( 03 Nisan 2021 ), Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Döneminde Atatürk ve Kürtler, MERKEZ BANKASINI VERDİLER ŞAHAPA İŞİMİZ KALDI ALLAHA 2. Hepsinin siyasal fikri bulunabilir, esas olan bu fikirlerin localarda tartışılmamasıdır. Tevhid birliktir, tekliktir. 1848’de “İkinci Cumhuriyet”, 1871’de ise “Üçüncü Cumhuriyet” kuruldu. Fransız Devrimi’nden başlayarak 20. yüzyıla kadar süren din karşıtı savaş, The Catholic Encyclopedia’nın belirttiği gibi, “önceden mason localarında geçmiş olan kanunların meclise onaylatılması” ile yürümüş, yani temelde Fransız masonluğunun (Grand Orient’in) bir operasyonu olarak devam etmiştir. Daha Fazla Bilgi{{/message}}, {{#message}}{{{message}}}{{/message}}{{^message}}Gönderiminizin başarılı olduğu görünüyor. Ayrıca belirtmek gerekir ki, asıl olarak masonluğun savunduğu materyalist-hümanist felsefe, Eski Mısır, Eski Yunan gibi pagan medeniyetlerden miras kalmış oldukça batıl ve “geri” bir düşüncedir. Yani üyeleri istedikleri dine inanma konusunda özgürdür. Ancak istedikleri takdirde tıpkı devletlerin birbirlerini tanıyıp ilişki kurmaları gibi diğer ülkelerin Büyük Loca’larını tanıyabilirler. Fırkanın ismini, kurucusu olan Muhammed b. Nusayr en-Nemiri’ye (270/883) nisbeten aldığı bilinmektedir. ( Elbridge Colby, “In Hitler’s Shadow: The Myth of Nazism’s Conservative Roots”, In Bad Faith? Tanrı inancı içermektedir. İlluminati sembolleri arasında da yer alan üçgen ve göz, masonların güçlerini simgelemektedir. 19. yüzyılda inşa ettikleri materyalist, Darwinist ve hümanist kültürle, kendilerince, İlahi dinleri öldürdüklerini ve Hıristiyanlık öncesinde olduğu gibi Avrupa’yı tekrar pagan yaptıklarını düşünmüşlerdir. Chicago Büyük Locası’nın yayınladığı Voice dergisine göre ise, “Masonluk sessiz bir şekilde, fakat kesinlikle ve sürekli olarak insan toplumunun harcını inşa etmektedir”. Ancak kardeşlik, üyelerinin kendi siyasi düşüncelerine ve kararlarına karışmaz. Evet, masonluğun Siyonizmin destekçisi hatta bir aracı olduğu söylenmiştir. Onların bizim gibi kütüphanesi ya da müzesi yok.” diyor. Myanmar dini inancı nedir sorusu son günlerde pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Masonluğa kabul edilmek içinse Tekris Töreni denilen ve insan ruhuna hitap ettiği söylenen geleneksel törenden geçilmelidir. İlaveten; masonluğunu gizli tutmayı seçmiş ünlülerin bulunduğunu da bilmelisiniz. NUSAYRİLİK: Çoğunluğu Suriye’de yaşayan aşırı bir Şiî-Batinî fırkası. Mazzini, sadece siyasi bir lider olarak değil, aynı zamanda bir ideolog olarak da din karşıtı savaşta rol oynamıştır. Dernek Kurtuluş Savaşı sırasında Çocuk Esirgeme Kurumu adı altında hizmet vermeye başlamış, Cumhuriyet’in ilanından sonra Maşrık-ı Azam-ı Osmanî Türkiye Büyük Maşrıkı adını almıştır. Çünkü Hz. Mesleğin sırlarını ve locada yapılanları kimseye söylememelidir. Fransızcada maçon olarak kullanılan ve bilinen mason kelimesi, ''Masonluk üyesi, farmason.'' Operatif Masonluk kadar eski olan Spekülatif Masonlukta, ilke ve prensipler semboller aracılığıyla aktarılmaktaydı. Masonlar Karbonari derneklerine otomatik olarak üye oluyor, hem de derneğe girdikleri anda “üstad” derecesi kazanıyorlardı. Aksine insanların iyiliğini temel alarak, bu amaç uğruna çalışmalar yapıyor. Kısacası; eldeki verilere göre masonluğun Yahudilikle bir ilgisi yoktur. Alıntıda “irtica hortlağı” olarak söz edilen kavram, zaten gerçek dindarların da karşı olduğu bir olgudur. 1877 Mason Locaları Genel Toplantısında üyelerin yeminlerini kutsal kitaplar üzerine değil, namus üzerine … Taoizm, Lao Tzu ile hayat bulmuş felsefi ve dini akımdır. Bu nedenle 1904 yılında Vatikan, Fransa ile olan tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, ama Fransa’nın tavrında bir değişiklik olmamıştır. İddiaya göre Türkiye’de masonluk 1966 yılında bölünmüştür. 1789’daki Büyük Fransız Devrimi’nden 20. yüzyıla kadar uzanan süreç içinde irili ufaklı pek çok devrim, darbe girişimi, ayaklanma, siyasi komplo veya din karşıtı siyasetin ardında masonluğun etkisi vardır. Masonluk, çeşitli biçimlerde mevcut olup üyelerinin tek manevi ve metafizik idealleri paylaşması ile karakterize olur. ( Aydınlanma ve Fransız Devrimi ile masonluk arasındaki bağlantılar için bkz. Daha sonra Osmanlı topraklarında kurulan mason locaları I. Mahmut’un fermanıyla kapatılmış ama 1760 yılında İstanbul’da yeni localar açılmıştır. Mezheplerin özgürlük kurallarını uygulamaya çalıştığı sırada, onlara yardım için, din adamları kurallarının (ruhban heyetlerinin) nüfuz ve iktidarlarına karşı savaş açmak durumuna giren farmasonluğun yıkmak istediği şey, Kilisenin hükümetler ve halk üzerindeki tahakkümü idi. Bugünkü Almanya’nın topraklarında pek çok prenslik hüküm sürüyordu. Harun Yahya, Darwinizm’in İnsanlığa Getirdiği Belalar, 2000) örnek: karate-doo, sa-doo, bushi-doo ancak shin sözcüğünün son sesi nasal bir ses olduğu icin otumsuz halde too şeklinde okunur) shintoo inancı ve orta asya saman din(ler)i çok büyük benzerlikler gösterir. Mazzini, uzun yıllar boyu Papa Devleti’ne ve Kiliseye karşı yürüttüğü mücadele ile sonunda İtalyan Birliği’ni kuracak olan yüksek dereceli bir masondur. Sunucu, {{status_text}} ({{status_code}} kodu) ile yanıt verdi. Masonluğun ruhu, programları, yöntemleri galip gelmiştir. Mason Nedir?2. Kimler Mason Olabilir?3. Masonlar Dünyayı Yönetmeye mi Çalışıyor?8. ( “Nur Safa Tekyeliban, “Taassuba Karşı Mücadele: Gambetta Birader’in 8 Temmuz 1875 günü Clémente Amitié Locası’nda Yaptığı Konuşmadan”, Doğuş Kolu Yıllığı: Ankara Doğuş Mahfili Çalışmaları, 1962, Kardeş Matbaası, Ankara, 1963, s.19). Şamanizm en eski inanç sistemidir. Dashwood’un bugüne dek yarattığı etkinin tam merkezinde din sorunu vardır… Cinsel büyüler, manastırda bulunan Kabala kitabı, her fırsatta ortaya çıkan Harpokrat’ın resmi, Dashwood’un masonlarla olan ilintisi ve Medmenham Manastırı’nda bulunan Theleme sloganı gibi unsurlar, Cehennem Ateşi Kulübünün erken bir “Crowley’cilik” olduğunu düşündürmektedir. Sansasyon yaratmaktan hoşlanan yazarlara göre, bu salon tam bir satanist tapınaktı.